GUIA’M

 

 

La raó de ser de GUIA’M resideix en la gestió d’esdeveniments. Els projectes que es tracten a GUIA’M es focalitzen tan en esdeveniments de masses com en minoritaris, buscant la simbiosi entre els participants, la societat i el medi ambient. L’empresa, constituïda el 2012, és conscient de la funció integradora social que els esdeveniments tenen i la pretén explotar per tal de poder contribuir en la societat que ens envolta.

MISSIÓ

Oferir el màxim nivell de qualitat en totes les etapes del projecte i aportar a tots als interessats un grau de satisfacció superior a les expectatives, mitjançant la immillorable capacitat de gestió i total implicació de l’equip humà que constitueix GUIA’M, i obtenint l’excel·lència en cada un dels projectes realitzats.

VISIÓ

GUIA’M pretén ser una reconeguda empresa capdavantera en la gestió d’esdeveniments a nivell nacional e internacional. L’experiència acumulada en cada un dels projectes permet posicionar GUIA’M com una opció preferent per gestionar tot tipus d’esdeveniments, tant pel grau de satisfacció de l’execució de l’esdeveniment en si com per la positiva repercussió social obtinguda.

VALORS

L’ànim de realitzar exitosament els nostres projectes sustenta els valors que defineixen GUIA’M:

–        Innovació

–        Passió

–        Compromís social i mediambiental

–        Excel·lència

–        Transparència

–        Confiança

–        Professionalitat

–        Perseverança

–        Proximitat

–        Efectivitat